Počet položek: 0 0,- Kč

Imunita je jedinou zbraní člověka, její poruchy něco signalizují

Člověk, který stojí proti nepříteli s holýma rukama vypadá beznadějně bezbranně. Lidé ale nemají jen nepřátele vyzbrojené dýkou nebo samopalem. S takovými nepřicházejí do kontaktu často, někdo takového nepřítele nepotká za celý život. Každý jsme ale denně v kontaktu s jinými soupeři, mnohem menšími a nezřídka nebezpečnějšími, než jsou ti se zbraní v ruce. Je řeč o bakteriích virech, parazitech jako původcích přenosných onemocnění, které na nás útočí ze všech stran. Nejde jen o infekce, je také řeč o nádorových buňkách

Tito pouhým okem neviditelní nepřátelé, mívají výhodu početní přesily. Stojíme-li proti nim, obrazně řečeno „bezbranní s holýma rukama“, můžeme mít proti stovkám tisíc i milionům protivníků smůlu a konflikt nemusíme přežít ani s pomocí antibiotik. Drastickým příkladem těchto stavů je AIDS. Není to ale jen virus HIV, který nás umí připravit o imunitní obranu. V buňkách lidského těla je sebevražedná zbraň, kterou míříme nevědomky sami proti sobě. Navíc nám poškozuje imunitu a my to tak necháváme jen  proto, že o ní nevíme. Tím méně člověk tuší, kdy ta neviděná zbraň spustí.

Přestaňme mluvit v hádankách a podívejme se od začátku, co v tomto případě znamenají holé ruce a jaké má člověk možnosti obrany, aby ve střetech s původci nakažlivých nemocí mohl úspěšně obstát a zároveň odvrátil zbraň, která na něho potají míří. Vybavení, které máme od přírody na obranu proti shora vyjmenovaným nepřátelům, se nazývá imunita. Orgánem, v němž většina imunity sídlí, je sliznice tlustého střeva. Imunita má dvě složky: látkovou a částicovou, nebo-li tělískovou. U látkové imunity jde v podstatě o biochemickou produkci protilátek působících proti vetřelcům tak, že znemožňují jejich aktivitu.

Tělíska (makrofágy) patří do řad bílých krvinek a mají schopnost vetřelce pohlcovat a pak je v sobě rozpouštět. Jejich výkonnost má obrovské rozmezí od 0 až ke stonásobku normálního výkonu. U této informace je důležité, že člověk většinou může ovlivnit to, kde se bude v tomto rozmezí nacházet. I u tělísek jsou podstatou jejich činnosti biochemické procesy, na jejichž plnohodnotném výkonu závisí jejich schopnost pohlcovat a ničit vetřelce. Rozumí se jak vetřelce infekční, tak i nádorové buňky. Pro člověka je důležité, že jsou potravinové doplňky, které tuto jejich aktivitu silně podporují.

Z hlívy ústřičné se získávají glukany, které zvyšují aktivitu makrofágů až 100x a pomáhají udržet fungování imunity dokonce v průběhu chemoterapie, zrychlují po ní regeneraci jater a krvetvorby a ještě posilují její konečný léčebný efekt. Zrovna tak pomáhají během radioterapie a po ní tím, že utlumují lokální nemoc z ozáření. Obrovská podpůrná cena glukanů při onkologickém léčení je ve výrazném zkracení období potlačené imunity a zmenšení hloubky útlumu její funkce. Tak se zkracuje období bezbrannosti člověka po drastickém chemickém léčení.

Nyní přikročíme k výkladu jádra problému: k biochemickým procesům, na jejichž řádném chodu závisí výkon imunitního systému. Ještě jedno všeobecné vysvětlení: Podstatou všeho dění v těle a podstatou života jsou biochemické procesy. Každý z těchto procesů je nějak řízen. Toto řízení obstarávají enzymy. Na jejich funkčnosti závisí, zda biochemické procesy probíhají tak jak mají, v souladu s potřebami všech buněk a celého těla.

Je-li některý enzym porušený, dochází k chybám v nastartování konkrétního biochemického procesu, který má řídit, proces nemá správný výkon, nebo jindy nefunguje vůbec. Tím se dostáváme na samotný počátek vzniku většiny zdravotních problémů, třeba těch s nedostatečnou imunitou. To je začátek chaosu, který je obvyklou součástí poruch, které vyústí v některou z civilizačních nemocí. To je ta na nás namířená zbraň, kterou nevidíme. Civilizační choroby jako celek dnes nechejme stranou; předmětem našeho zájmu je dnes samostatně imunita a její poruchy, které ale také patří na seznam civilizačních onemocnění.

Předchozí všeobecný biochemický úvod byl nutný pro pochopení, že i imunitní procesy nejsou nic jiného než biochemie závislá na bezporuchovém chodu svých procesů a ten je podmíněn bezvadnou funkčností řídících enzymů. Po tomto úvodu můžeme přistoupit k vysvětlení, které zajímá pacienty, jejichž imunita má nízkou výkonnost: z jakých konkrétních příčin se výkonnost imunitního systému snižuje.

Všeobecně snižuje imunitu expozice toxickým látkám, například chemickým jedům v průmyslu. Imunitu výrazně snižují některé léky, třeba antibiotika a cytostatika. Z fyzikálních vlivů silně poškozuje imunitu záření. Největším a nejčastějším poškozovatelem enzymů je svrchu zmíněná sebevražedná zbraň, kterou nosíme všichni sami v sobě, a tou je zvýšený homocystein (dále Hcy). Hcy je toxická látka, která vzniká jako produkt metabolismu našich buněk a plní funkce nezbytné pro samotnou existencí života. Po splnění svého poslání se má rychle přeměnit v jiné látky. A zde je kámen úrazu: Tato přeměna probíhá rovněž se zprostředkováním enzymů, jejichž funkčnost závisí na dostatku vitamínů B6 a B12. Navíc je závislá na dostatečném „přísunu“ kyseliny listové, která slouží jako substrát „dodávající materiál“ nezbytný pro uskutečnění přeměny Hcy na neškodné látky. O neškodných látkách tu mluvíme ve zřetelném protikladu k toxicitě „čistého“ Hcy, která se začne projevovat jakmile se při poruše těchto procesů Hcy začne hromadit v krvi.

Tímto objevem se před lidstvem otevřel princip jednoduchého léčení a snadné prevence poruch imunity spolu s ostatními civilizačními onemocněními: Podstatou opatření je obnovit řádný chod biochemických procesů v nichž se vzniklý Hcy má přeměňovat v neškodné látky a v tomto chodu ho trvale udržovat. Mnoho lidí se neumí smířit s tím, že poruchu nelze trvale vyléčit a proto, že mají výše určené nedostatkové vitamíny brát až do smrti.

K tomu je třeba si představit, že kdysi bohatý přísun vitamínů do našich organismů v dobách našich pra-prapředků se z více příčin pořádně scvrknul. Mohou za to především „civilizační“ změny ve složení stravy a změny zemědělských technologií (podrobnosti nawww.karelerben.cz). Výsledkem těchto změn je několik desítek let se prohlubující deficit vitamínů a minerálů a k tomu úměrný vzestup hladin Hcy v celých populacích. Důsledky tohoto vývoje našeho stravování ukazují zdravotnické statistiky: již více než padesát let stoupá úmrtnost na nemoci srdce a cév a souběžně se zvyšuje výskyt nádorů a ostatních civilizačních chorob. A také přibývá infekcí, „které tu dříve nebyly“.

Dostáváme se k popisu konkrétních abnormalit, které zvýšený Hcy vyvolává ve sféře imunity: Jeden z hlavních projevů toxicity Hcy je poškozování enzymů. S „rozbitými“ a tím nefunkčními enzymy neprobíhají biochemické procesy, které jsou podstatou imunity tak, jak mají a v potřebné souhře, jak to plná výkonnost imunity potřebuje. Výsledkem je ochablá tvorba protilátek a zesláblá schopnost tělísek bílé krevní řady pohlcovat a ničit vetřelce.

Varovnými signály upozorňujícími na oslabení imunity jsou opakované virové infekce a „chřipky“, případně angíny. (U malých dětí jsou to opakované záněty středního ucha a nosohltanu). Tato varování je třeba chápat ve vztahu k těžkým infekcím, jimiž se lze nakazit v tropických oblastech, ale hlavně je to varování, že v nás selhávají mechanismy ochrany před  nádorovým onemocněním (více v kapitole 7. na www.karelerben.cz).

Na boreliozu a další infekce, které se dříve nevyskytovaly v takové četnosti, jakou zaznamenáváme dnes, není dobré se dívat výhradně jako na důsledek přemnožení jejich nosičů. Lze pozorovat, že lidé s výkonnou imunitou se z těchto nemocí lépe vyléčí a také neonemocní na tyto infekce tak často jako ostatní „neimunní“ populace. Také na vzniku zápalu plic, meningitidy, encefalitidy, infekce EB virusem, Helicobacterem pylori ale i zánětů močových cest a dalších infekcí, se podílí oslabená imunita.

To, zda při styku člověka s původcem nákazy vznikne onemocnění, nebo ne, je vždy výsledkem vzájemné interakce mezi silou útočníka a obranyschopností člověka. Nejvíce je to patrné u dětí v kolektivech, které často jdou z jedné infekce do druhé. Dost tomu pomáhají zbytečně často aplikovaná antibiotika. Ta totiž snižují výkonnost imunitního systému téměř stejně, jako chemoterapie nádorů. Takto postihované děti je třeba zbavit zvýšené hladiny Hcy a ještě podpořit imunitu apiglukanem. Tato kombinace včelího medu a glukanů je u dětí oblíbená a spolu se snížením hladiny Hcy udělá u dětí někdy zázrak.

Jsou ještě další typy špatného fungování imunity, které se projevují odlišnými poruchami a které někdy oslabenou imunitu doprovázejí. Nejběžnější jsou alergie. I ty většinou patří mezi důsledky poruchy metabolizace Hcy se zvýšením jeho hladiny v krvi. Poškozené enzymy u alergiků nejsou schopné „neutralizovat“ alergeny, které se dostávají do těla vdechnutím, s potravou, nebo působí v kontaktu s naší kůží.

Jiným typem alergie vyvolané zvýšeným Hcy je taková, která vůbec neměla vzniknout, protože látka, se kterou přišel organismus do styku je běžnou součástí třeba stravy. Její vznik způsobila v tomto případě porucha imunity, která, protože není normální, danou látku vyhledá a reaguje s ní vznikem vyrážky, nebo průduškového astmatu.  

Autoimunitní onemocnění jsou další abnormalitou, kterou má na svědomí zvýšený Hcy. Porucha vzniká tak, že Hcy poškodí svojí toxicitou některou z bílkovinných molekul, například ve vazivové, nebo nervové tkáni. Poškozenou bílkovinu vnímá imunitní systém jako cizorodou bílkovinu a považuje za svoji povinnost ji zničit vysláním svých prostředků na místo děje. Autoimunitní proces tedy není nic jiného, než ničení původně vlastní tělesné tkáně, kterou Hcy „označkoval“ a imunitní systém ji začal považovat za vetřelce. To je mechanismus, který se uplatňuje při vzniku a atakách roztroušené sklerózy, u některých typů revmatického onemocnění a u dalších chorob.

Vznik imunokomplexů je jiným typem poruchy ve fungování imunity se stejnou příčinou. Při zvýšené hladině Hcy klesá poškozením enzymů síla imunitního systému. Objeví-li se za tohoto stavu nějaká slabá infekce, imunitní mechanismy ji nedokážou zahubit a neutralizují ji tím, že se nabalují na vniklé bakterie nebo viry. V jádru takového klubka ale zůstává živý původce nákazy, který dál vylučuje látky dráždící imunitní systém ke snaze infekci zlikvidovat vysíláním dalších obranných prostředků. Ty se opět nevzmohou na víc, než se také nabalit na povrch vzniklého imunokomplexu a o něco ho zvětšit. Ten potom na své pouti cévním řečištěm někde uvázne, třeba ve vazivové tkáni kloubního pouzdra a pomáhá modifikovat jeho onemocnění do stavu zhoršené léčitelnosti.

Shrnuto a podtrženo: Máme před sebou více typů poruch imunitního systému, které vznikají díky jediné základní příčině: poruše v metabolizaci Hcy, která se projevuje zvýšením jeho hladiny v krvi. Léčení i prevence těchto stavů vyžadují jediný postup: Snížit hladinu Hcy až na fyziologickou hodnotu 6,4 mmol/l, která se označuje jako hladina absolutní bezpečnosti. Je to hodnota většinou o 50 a více % nižší, než jakou nacházíme u průměru populace. Vitamíny nelze dávat „naslepo“ bez kontrolního vyšetření  hladiny Hcy. Je totiž mnoho komplikujících stavů, které brání dostatečnému poklesu Hcy po podávání vitamínů.

Bez kontroly hladiny Hcy také nelze mít jistotu úspěšného odvrácení skryté zbraně, jejíž spuštění znamená infarkt, mozkovou příhodu nebo embolii. Tyto stavy jsou provázané přes společnou příčinu s poruchami imunity. Jejich hrozbu lze odhalit pouze po zjištění nedostatečného poklesu Hcy po obvyklých dávkách vitamínů.

Zvýšenou hladinu Hcy tedy nacházíme jako běžný stav u většiny populace.Toto zvýšení je předpokladem pro uplatnění toxicity Hcy a následné spuštění abnormálních mechanismů, které navozují vznik civilizačních chorob. Porušená imunita je jednou z nich a je v populaci velmi rozšířená. Člověk je bez ní, nebo při jejím oslabení, bez účinné obrany proti útoku všudypřítomných infekcí. Nárůst poruch imunity je jednou z příčin, které umožnily stoupání výskytu nádorových onemocnění.  

 

                                                                           MUDr. Karel Erben

Komentáře k Imunita je jedinou zbraní člověka, její poruchy něco signalizují

1
31.3.2012 18:18
Petra

Ja nedam dopustit na Hlivu ustricnou s rakytnikovym olejem. Beru ho v chripkovych obdobi a v dobe unavy a musim rict, ze pomaha...je to ciste prirodni produkt, zadna chemie. Da se koupit v lekarnach nebo pres net: http://www.vegi.cz/cz/produkt/hliva_ustricna_s_rakytnikovym_olejem

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací

Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s pouzivanim souboru cookie a také udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu.   Další informace